Ehitusobjektidel Tellija esindamine

Esindame ehitusobjekti Tellijat ehitusprotsessi planeerimisel, juhtimisel ja teostamisel. Koordineerime Tellija suhtlemist ehitusobjekti projekteerijaga, peatöövõtjaga, alltöövõtjatega. Tööde valmimisel  tagame Tellija jaoks parima tulemuse ning jälgime kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamist.