Eluhoonete ehitamine

Rennes OÜ  ehitab eluhooneid ( kortermajad, suuremad eramud, erilahendusega elamud)  projektijuhtimise ja peatöövõtu meetodil. Tööde valmimisel  tagame Tellija jaoks parima tulemuse ning jälgime kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamist. Rennes OÜ kollektiivi jaoks on tähtis, et objekti Tellija jääks rahule nii  tööde teostamise protsessiga kui ka valminud hoonega. Tagame tööde teostamisel kõrge kvaliteedi.